online workshops

online workshops

Een online workshop is een manier om kennis bij te brengen aan een groep mensen via het internet. Er zijn verschillende soorten online workshops, maar ze hebben allemaal één ding gemeen: ze zijn een interactieve manier om kennis over een bepaald onderwerp te delen. Bij een online workshop worden de deelnemers geacht actief mee te doen. Dit betekent dat ze niet alleen luisteren naar de instructies die worden gegeven, maar ook zelf oefeningen doen of opdrachten maken. Op deze manier leren de deelnemers niet alleen van de instructeur, maar ook van elkaar. Online workshops zijn een flexibele manier om kennis bij te brengen. Ze kunnen op elk moment en overal worden gegeven, zolang er een internetverbinding is. Dit maakt ze geschikt voor mensen die bijvoorbeeld door werk of gezinssituaties niet in staat zijn om naar een fysieke workshop te gaan. De interactieve aard van online workshops maakt ze ook geschikt voor het stellen van vragen en het uitwisselen van ideeën. Dit is een belangrijk voordeel ten opzichte van een e-learning cursus, waarbij de deelnemers vaak alleen maar passief naar de instructies luisteren. Online workshops zijn d

online workshops

online workshop

online workshop ideeën